A TV kanyataanana Ténjokeun filmed di Mars?!

Jalma bisa nerapkeun ngapung ka Mars keur acara TV kanyataanana, ngan masalah anu … it’s a one way ticket!

Enhanced by Zemanta

Artikel nu patali