Gjërat që ju tremb, Por janë të vlefshme [ushtar i thjeshtë]

Things That Scare You, But Are Worth It [RANKER]

Të gjitha merimangat dhe gjarpërinjtë mënjanë, mendoni për gjërat që ju trembë më: Të folurit publik? Standing up for yourself? Just because they don’t have eight legs and thousands of eyeballs doesn’t mean intangible fears aren’t a real thing; ndonjehere, it’s the fears you can’t see or touch that are the hardest to overcome.

Read the full article