Edhe TVs A mund të mbledhin të dhëna për Ju, Thanks To Samsung

Samsung e zgjuar TV potencialisht mund të shënojmë atë që ju jeni duke thënë në dhomën tuaj të jetesës dhe ta dërgojnë atë për të palëve të treta.

18923 0