14 Times Google Dhab Saved Life qof [hablahoodu]

14 Times Google Actually Saved Someone’s Life [Ranker]

Dadka intooda badan waa ay la socdaan Google inta badan iyada oo ay search engine hana siiyo shirkadda fikirkiisu guud badan.

Laakiin Google ayaa mas'uul ka ah qaar ka mid ah tabo cusub ugu weyn oo ugu xiiso farsamada ee qarniga 21aad.

Iyadoo horumarka sida xawaaraha internet dhaqso, wifi lacag la'aan ah dalalka dhibtoonaya, kuurgelidda caalamka oo dhan ka agagaarkeedii xasilloon in kaymaha cufan, iyo xitaa baabuur in la wado naftooda, Google nafo siyaabo aan la tirin karin.

Read Qodobka Full

18743 8