උද්ඝෝෂනයක් මධ්යයේ පිලිපීන ගුවන් සේවය පියාසර මෝර වරල් ඉනිම නිමා කරයි

Philippine Airlines quits flying shark fins amid outcry
උද්ඝෝෂනයක් මධ්යයේ පිලිපීන ගුවන් සේවය පියාසර මෝර වරල් ඉනිම නිමා කරයි (හරහා ඒඑෆ්පී)

පිලිපීන ගුවන් සේවය (PAL) බ්රහස්පතින්දා එය මෝරා වරල නැව් භාණ්ඩ පියාසර කිරීම නවතා දමා ඇත පවසයි, සාගර සංරක්ෂණය සඳහා ගන්නා ආස්ථානයක් අනෙකුත් ආසියා-පැසිෆික් වාහකයන් ගණනාවක් එක්වීමට. වරල් මෝරා වරල සුප් තුළ භාවිතා වේ, හොංකොං හි බෙහෙවින් වටිනා ගාම්භීරත්වය සහ…

සබැඳි පුවත්

10874 0