චීන නගරය 'වීදි ලාම්පු වෙනුවට කෘතිම සඳ දියත් කිරීමට සැලසුම් කර’

Chinese city ‘plans to launch artificial moon to replace streetlights’
යෝජනා චන්ද්රිකාව 'කැළෑබද වැනි දීප්තිමත්' 10-80km වූ විෂ්කම්භයක් සහිත ප්රදේශයක් පත්තු හැකි, මහජන ... වැඩිදුර කියවන්න
මෙම දැන්වීම බෙදා

ගූගල් සමාගම, පික්සල් 3 ස්මාර්ට් ෆෝන් හා පික්සල් වහල්සෙවිලිසීට්වල කුඩා

Google Launches Pixel 3 Smartphones and Pixel Slate Tablet
ද්විත්ව කැමරාව selfies එවැනි සුපිරි රැස්වෙහෙර විශාලනය හා Top ෂොට් ලෙස කෘෂිකර්ම උපදේශක විශේෂාංග ඇන්ඩ්රොයිඩ් ඇති කරන්නෙක් ඔට්ටු ... වැඩිදුර කියවන්න
මෙම දැන්වීම බෙදා