කර්තෘ ලේඛනාරක්ෂක: පීටර්

iPhone X: නව ඇපල් ස්මාර්ට් ෆෝන් ජංගම සියලුම-ස්ක්රීන් නිර්මාණ මුල් පිටුව බොත්තම ගබඩා

iPhone X: New Apple Smartphone Dumps Home Button for All-Screen Design
නව ආදර්ශ 3 නොවැම්බර් නිදහස් දිනය වඩා හොඳ කැමරා පොරොන්දු, මුහුණේ පිළිගැනීමක්, සජීවිකරණ ... වැඩිදුර කියවන්න
මෙම දැන්වීම බෙදා

Roomba Maker පරිශීලකයන් මැයි මෙම දැන්වීම සිතියම්’ Google සමඟ නිවාස, ඇමේසන් හෝ ඇපල්

Roomba Maker May Share Maps of Users’ Homes with Google, Amazon or Apple
iRobot ප්රධාන විධායක සමාගම රොබෝ රික්තය පරිශීලකයන් 'නිවාස සිතියම් හුවමාරු කිරීම හෝ විකිණිය හැකි පවසයි ... වැඩිදුර කියවන්න
මෙම දැන්වීම බෙදා

ඇමේසන් ගිනි රූපවාහිනී Stick සමාලෝචන: ලාභ, මහා රූපවාහිනී ස්ට්රීම්ං උපාංගය

Amazon Fire TV Stick Review: Cheap, Great TV Streaming Device
හඬ සහකාර smarthome මර්මස්ථානය බවට අයවැය ස්මාර්ට් රූපවාහිනිය දණ්ඩක් පරිවර්තනය වීම්, නමුත් සරල කරයි ... වැඩිදුර කියවන්න
මෙම දැන්වීම බෙදා