කර්තෘ ලේඛනාරක්ෂක: පීටර්

ගූගල් සමාගම, පික්සල් 3 ස්මාර්ට් ෆෝන් හා පික්සල් වහල්සෙවිලිසීට්වල කුඩා

Google Launches Pixel 3 Smartphones and Pixel Slate Tablet
ද්විත්ව කැමරාව selfies එවැනි සුපිරි රැස්වෙහෙර විශාලනය හා Top ෂොට් ලෙස කෘෂිකර්ම උපදේශක විශේෂාංග ඇන්ඩ්රොයිඩ් ඇති කරන්නෙක් ඔට්ටු ... වැඩිදුර කියවන්න
මෙම දැන්වීම බෙදා