කර්තෘ ලේඛනාරක්ෂක: පීටර්

මෙම Nokias බවට Windows Phone බැල්මක් ගැන හිතන

Thinking about a Windows Phone Look into These Nokias
වින්ඩෝස් දුරකථන සලකා - මෙම Nokias දැයි පරීක්ෂා කර බලන්න (ModernLifeBlogs හරහා) Nokia ජංගම දුරකථන වරක් මෙම ග්රහ ලෝකයේ ඇති විශාලතම ජංගම දුරකතන නිෂ්පාදකයා සිය ප්රතිවාදීන්ගේ ඊර්ෂ්යාව විය. එහෙත්, iPhone හොඳ සඳහා වෙළෙඳපොළ පැමිණ වෙනස් වන විට, එය කුඩා සමග ක්රොඒෂියානු නිෂ්පාදක ඉතිරි ... වැඩිදුර කියවන්න
මෙම දැන්වීම බෙදා

ඔබ කඩා වැටෙමින් ඇති වියළුම් යන්තය තෝරන්න හැක්කේ කෙසේද

How you can Choose a Tumble Dryer
එය කඩා වැටෙමින් ඇති වියළුම් යන්තය තෝරා ගන්නේ කෙසේද (ModernLifeBlogs හරහා) පෙනුමැති විවිධාකාර මුහුණ දෙන විට ... වැඩිදුර කියවන්න
මෙම දැන්වීම බෙදා