7 Natural Wonders of the World

7 Natural Wonders of the World
3. Siedem naturalnych cudów świata (przez udanego życia)

Siedem cudów świata natury jest międzynarodowy konkurs inspirowany liście «nowe siedem cudów współczesnego świata». Inicjatywa wyszła ze szwajcarskiego Bernard Weber, Założyciel firmy: New Open World Corporation (NOWC),...

Wzmocnione przez Zemanta