ਸਭ ਲਾਭਦਾਇਕ, ਕਾਰ ਵਿਚ ਫੀਚਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ-ਹੈ [RANKER]

The Most Useful, Must-Have Features in a Car [RANKER]

ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਫੀਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹਨ, ਫਿਰ ਲੋਕ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ. ਹਰ ਪਿਆਲਾ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਗਰਮ ਸੀਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਪਕਰਣ ਅਸਲ ਸਾਰੇ-ਪਹੀਏ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਨੁਕੂਲ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ, ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵ airbags. ਇਹ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀ ਹਨ, ਹਨ,, ਪਰ ਲੋਕ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਗੱਡੀ.

ਪੂਰਾ ਸੂਚੀ ਪੜ੍ਹ ਇੱਥੇ

ਸਬੰਧਤ ਲੇਖ

14888 3