Tipron: ਇੱਕ ਰੋਲਿੰਗ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਰੋਬੋਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ [ਵਿਡੋ]

 

ਇੱਕ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ Tipron ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਜੋੜੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪਰ Tipron ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ,.

17898 0