ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਸਸਤੀ ਟੈਬਲਿਟ [ਵਿਡੋ]

ਨਾ ਹਰੇਕ ਆਈਪੈਡ ਜ ਗਲੈਕਸੀ ਸੂਚਨਾ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਉਹ ਮੰਜੇ ਵਿੱਚ Netflix watch ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਾਉਣ, ਜਦਕਿ ਵਿਅੰਜਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਬਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਲੁੱਕ ਖੇਡਣ ਲਈ, ਜ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਰਵਾ.

ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਹੈ.