ਡੈੱਨਮਾਰਕੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਲੈ-ਦੂਰ ਰੈਸਟੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਾਮੁਕ

Danish website turns homes into take-away restaurants
ਡੈੱਨਮਾਰਕੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਲੈ-ਦੂਰ ਰੈਸਟੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਾਮੁਕ (ਦੁਆਰਾ AFP)

A Danish website is turning private homes into take-away restaurants by letting users advertise what they are cooking, when and for what price. “Sometimes I only put one serving up for sale, sometimes up to 20. It depends on what I’m making and how…

Zemanta ਨਾਲ ਲੈੱਸ

ਸਬੰਧਤ ਲੇਖ