ਹੋਰ ਲੋਟੋ ਜੇਤੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ Fortune ਕੂਕੀਜ਼

Another Lotto Winner Credits Fortune Cookies
ਹੋਰ ਲੋਟੋ ਜੇਤੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ Fortune ਕੂਕੀਜ਼
(ਦੁਆਰਾ NewsLook)

ਵੀਡੀਓ ਨਿਊਜ਼ NewsLook ਕੇ ਕਿਸਮਤ ਤੱਕ ਲੋਟੋ ਨੰਬਰ ਚੁੱਕਣਾ ਕੂਕੀਜ਼ ਨਵ ਰੁਝਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ. ਇਕ ਸਨ ਜੋਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋਰ ਜਿੱਤਿਆ $400,000 ਇੱਕ ਕਿਸਮਤ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਵਰਤ.

Zemanta ਨਾਲ ਲੈੱਸ