Kodi kuganiza bwino Nsonga

How to Think Clearly Tips

Ndikufuna kuganiza bwino? kuthetsa wanu “irritations maganizo,” nditaona chimene chikuchitika mu mutu wanu. Pamafunika mchitidwe, koma inu mukhoza kuyamba pompano. Nthawi zina foni kutchula muyenera mwakachetechete akukusautsani tsiku lonse, basi mmusi chikumbumtima. Mwina ndinu nkhawa msonkhano wotsatira kuti. Kodi inu kupeza ndi kuthetsa zinthu izi?

Kupuma kwambiri, kutseka maso anu kwa mphindi, ndi khutu ku malingaliro anu. Ngati inu kudziwa stressors izi, kuchita chinachake anawamasula. Kupanga foni, kapena nalo “kuchita” mndandanda, ndi maganizo anu apite nkhawa chifukwa tsopano. Nthawi zina kubweretsa vuto kutsitsimuka zonse ndi kuwauza nokha, “Palibe chimene angachite zimenezi mpaka Lachisanu,” kulepheretsanso chikomokere nkhawa.

Yambani ikukonzekera mu malingaliro anu, and you’ll find it becomes easier to recognise what is just below the surface, irritating you and sapping your brain power. Take care of those things, and clearer thinking is automatic. This is a powerful technique if you use it regularly.

More Tips For Clear Thinking

1. Have clear space. It’s rare that a person can work better in clutter. An organised home or office space means you won’t have the thoughtwhere is that…” distracting your mind.

2. Get enough good sleep. Sleep requirements vary greatly, but the bare minimum for almost everyone is somewhere around five hours. Many of us suffer if we sleep less than seven hours. Research, Komabe, seems to indicate that after some minimum quantity, the quality of sleep is more important for normal brain function.

3. Try meditating. Close your eyes, relax, and watch your breath. Your mind will wander endlessly, but just continually return your attention to your breath. Do this for even five minutes, and you’ll feel better and think more clearly.

4. Walk. I think the research will eventually show this to be one of the best things you can do to improve the quality of your thinking. But don’t wait for the proof. There are enough other reasons to take a walk anyhow.

5. Avoid sugar. Eat a large piece of sugary cake on an empty stomach, then try to do math problems twenty minutes later. You’ll understandbrain fog,” kapena “sugar blues.

6. Breath deeply through your nose. Three deep breaths through your nose is like a mini-meditation. Nose breathing uses your diaphram more, drawing more air in, and therefore pumping more oxygen into your bloodstream and brain.

7. Don’t drink alcohol. A beer or two may help your creativity, but in general, alcohol is a hindrance to clear thinking.

Kumatheka chifukwa Zemanta