Vil du tisse i sokker for å lade telefonen?

 

En gruppe engelske forskere har funnet en måte å slå human urin til elektrisitet: med mikrobielle brenselceller (MFCer) festet til sokker.

17010 0