विश्व व्यापार केन्द्रमा स्टन्ट सुरक्षा सवाल ट्रिगर

World Trade Center stunts trigger security concerns
विश्व व्यापार केन्द्रमा स्टन्ट सुरक्षा सवाल ट्रिगर (मार्फत एएफपी)

daredevil parachutists को एक टीम र एक लोन किशोरी न्यूयोर्क गरेको पुनर्निर्माण विश्व व्यापार केन्द्र LAX सुरक्षा बारे डर ट्रिगर छन्, एक शहरमा लचक र नविकरण को को भयानक पछि प्रतीक 9/11. एक दुइ हप्ता को स्पेस भित्र, खुलासे ...

Zemanta अझ