ब्वाँसो’ चीत्कार निकाल्नेछ कम्प्युटर द्वारा ID'd सकिन्छ

अंग्रेजी अनुसन्धानकर्ताहरूले व्यक्तिगत पूर्वी पहिचान गर्न सक्ने एक कार्यक्रम विकास खैरो ब्वाँसा‘ howls 100 प्रतिशत सही.

 

Zemanta अझ

सम्बन्धित लेख