Tipron: एक रोलिंग नेत्रगोलक रोबोट प्रोजेक्टर [भिडियो]

 

एउटा अनुप्रयोग संग Tipron प्रोजेक्टर जोडी ताकि तपाईं आफ्नो फोन संग प्रोजेक्टर नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ. तर Tipron को साँच्चै सुन्दर भाग यो आफैं वरिपरि सार्न सक्नुहुन्छ.

17904 0