यम सबैभन्दा विस्तृत स्क्यान [भिडियो]

नयाँ क्षितिज यम गरेको सतह को आफ्नो उच्चतम-सम्भव-संकल्प तस्बिरहरू को पहिलो फिर्ता पठाएको छ. संकल्प कुनै राम्रो प्राप्त छैन.

16558 0