ट्याग अभिलेखालयबाट: प्रश्न

Samsung Tizen पहिरनमिल्ने विकासकर्ताहरूको लागि $ 1.25m पुरस्कार पट अप प्रदान गर्दछ

Samsung offers up $1.25m prize pot for Tizen wearables developers
SAMSUNG यसको Tizen मा विकासकर्ता चासो आकर्षित गर्न एक ग्यालेक्सी गियर अनुप्रयोग चुनौती घोषणा भएको छ ... थप पढ्नुहोस्
यो साझा