सुगा ग्रहिका स्मार्ट समीक्षा: तपाईंको कारको ड्यास एन्ड्रोइड?

Parrot Asteroid Smart Review: Android In Your Car’s Dash?
सुगा ग्रहिका स्मार्ट समीक्षा: तपाईंको कारको ड्यास एन्ड्रोइड? (मार्फत टम गरेको हार्डवेयर)

तपाईंको ड्यास मार्फत सुगा गरेको ग्रहिका स्मार्ट एन्ड्रोइड आजकल, एन्ड्रोइड र आइओएस एकीकरण सुविधाहरू पर्छ-गर्दै छन् यसलाई Infotainment प्रणाली र aftermarket कार स्टीरियो आउँदा. स्वतः निर्माता पनि हामीलाई USB बंदरगाहों दिन, सहायक इनपुट, र ब्लुटुथ जडान ...

Zemanta अझ