गाँजा मौखिक स्मृति हानि पुर्याउन सक्छ

Marijuana May Harm Verbal Memory

दीर्घकालीन गाँजा धूम्रपान समय आफ्नो मौखिक स्मृति मा एक कमी ग्रस्त हुन सक्छ तिनीहरूले मध्य-वृद्ध छन्, एक नयाँ अध्ययन अनुसार.

देखा पर्ने जामा आन्तरिक चिकित्सा, कागज cognition को कसरी अन्य तत्व प्रकट, यस्तो प्रक्रिया गति र कार्यकारी समारोह रूपमा, भांग प्रयोग प्रभावित देखिन्छ छैन.

अनुसन्धान युवा वयस्क मा कोरोनरी धमनी जोखिम विकास सहभागीहरू सर्वेक्षण द्वारा आयोजित गरियो (CARDIA) अध्ययन, जसलाई सबै वृद्ध थिए 18 गर्न 30 मार्च बीच अवधिमा 1985 र जुन 1986.

पूर्ण लेख पढ्नुहोस्

30678 6