समग्र स्कोर5
  • यो iRobot Roomba 880 तपाईं आशा चाहन्छु भन्दा धेरै राम्रो भ्याकुम क्लिनर छ. रोबोट रूपमा यो टिन मा के भन्छ गर्छ - तपाईंलाई यो सेट गर्दा तल्ला सफा र पछि बेस फिर्ता. यो मर्मतका को बाटो मा सानो आवश्यकता र बस काम संग मा हुन्छ.

 

पहिले यहाँ प्रकाशित सामग्री फिर्ता लिया गरिएको छ. हामी कुनै पनि असुविधाको लागि क्षमा चाहन्छौं.