अन्तरिक्ष यात्री ठाउँ मा कूटनीतिक खिचलो कसरी बाँच्न

How astronauts survive diplomatic tensions in space
अन्तरिक्ष यात्री ठाउँ मा कूटनीतिक खिचलो कसरी बाँच्न (मार्फत एएफपी)

जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका र रूस प्रतिबंध क्रिमीआ माथि burgeoning संकट मा यो हप्ता कारोबार, दुवै राष्ट्रका अन्तरिक्ष यात्री देखि माइल आफ्नो पवित्र मन्दिरमा सयौं मा असामंजस्य माथि उठेर धरती. विशेषज्ञ राजनीतिक र आर्थिक खिचलो माउन्ट भन्नुहोस् ...

Zemanta अझ