गिनी घातक इबोला फैलन समावेश गर्न scrambles

Guinea scrambles to contain deadly Ebola outbreak
गिनी घातक इबोला फैलन समावेश गर्न scrambles (मार्फत एएफपी)

सहायता कार्यकर्ता र medics सोमवार डर allayed कोनेक्री मा आशङ्का अवस्थामा यो राजधानी फैलिएको थियो कि पश्चिम अफ्रिकाको परीक्षण रूपमा घातक इबोला भाइरस पहिलो फैलन समावेश गर्न सङ्घर्ष. भन्दा बढी 60 मान्छे virulent को एक प्रकोप मृत्यु ...

Zemanta अझ