तलवण्डी साबो को गियाना विरोध: Britons जमानत मा विमोचन

तलवण्डी साबो को गियाना विरोध: Britons जमानत मा विमोचन (मार्फत आकाश समाचार)

तिनीहरूले तलवण्डी साबो को गियाना द्वारा प्रयासहरू आर्कटिक मा एक तेल मंच कब्जा गर्न निम्न पक्राउ भएपछि दुई Britons जमानत मा स्वतन्त्र छन्. तलवण्डी साबो को गियाना कार्यकर्ता Alexandra हैरिस र स्वतन्त्र भिडियो-पत्रकार Kieron ब्रायन एक अदालतले मा समाचार दिइएको थियो…

13128 0