समग्र स्कोर3
  • यो Fitbit शुल्क मानवअधिकार एक छुटेका मौका छ. एक सरल गतिविधि ट्रयाकर रूपमा Chunky छ र धेरै लामो टिक्न छैन, तर कदम पटरिहरु र तल्ला ठीक चढती.

 

पहिले यहाँ प्रकाशित सामग्री फिर्ता लिया गरिएको छ. हामी कुनै पनि असुविधाको लागि क्षमा चाहन्छौं.