कफी आत्महत्या जोखिम कम गर्न सक्छ पिउने!

द्वारा एक नयाँ अध्ययन हार्वर्ड अनुसन्धानकर्ताहरूले पिउने भन्छन् 2-3 प्रति दिन कफी कप द्वारा आत्महत्या जोखिम कम गर्न सक्छ 50 प्रतिशत.

 

Zemanta अझ