डबल canonization intrigues

Double canonization intrigues
डबल canonization intrigues (मार्फत सीएनएन भिडियो)

सीएनएन गरेको जिम Bittermann दुई लोकप्रिय 20 औं शताब्दीमा pontiffs को योजना बनाए canonization पछि धेरै सिद्धान्त भन्छन्.

सम्बन्धित लेख

12405 0