डेनिस वेबसाइट ले-टाढा रेस्टुरेन्ट मा घरमा उत्तेजित गर्दछ

Danish website turns homes into take-away restaurants
डेनिस वेबसाइट ले-टाढा रेस्टुरेन्ट मा घरमा उत्तेजित गर्दछ (मार्फत एएफपी)

एक डेनिस वेबसाइट दिँदै द्वारा ले-टाढा रेस्टुरेन्ट मा निजी घरमा मोड़ प्रयोगकर्ता तिनीहरूले खाना पकाउने छन् के advertise, जब र के मूल्य लागि. “कहिलेकाहीं म मात्र एक बिक्री को लागि माथि सेवा राख्नु, कहिलेकाहीं सम्म 20. यो म बनाउने र कसरी छु के मा निर्भर गर्दछ ...

Zemanta अझ

सम्बन्धित लेख