स्वास्थ्य

स्वास्थ्य विषय सम्बन्धित बारेमा यहाँ शीर्ष समाचार पढ्न सक्नुहुन्छ

आनुवंशिक सूचना हाम्रो जीवनशैली बुझ्नुहोस् मदत गर्न सक्छौं रोग लागि जोखिम

Genetic Information Might Help Us Understand Lifestyle Risks for Disease
आनुवंशिक भिन्न रोग लागि जैविक जोखिम भविष्यवाणी, तर तिनीहरूले पनि हामीलाई बताउन सक्षम हुन सक्छ ... थप पढ्नुहोस्
यो साझा