कम्प्युटर & इन्टरनेट

कम्प्यूटर बारे सबै & इन्टरनेट विषय.

Roomba निर्माता मई शेयर नक्सा प्रयोगकर्ता को’ Google संग होम्स, अमेजन वा एप्पल

Roomba Maker May Share Maps of Users’ Homes with Google, Amazon or Apple
iRobot गरेको प्रमुख कार्यकारी कम्पनी साझेदारी वा रोबोट निर्वात प्रयोगकर्ताहरूको घरमा को नक्सा बेच्न सक्छ भन्छन् ... थप पढ्नुहोस्
यो साझा