चिन्तित मानिसहरू को दिमाग विश्व अलग बुझ्ने होस्

The Brains of Anxious People May Perceive the World Differently

एक नयाँ अध्ययन सामान्यिकृत फिक्री विकार संग मान्छे बेहोश अवस्थामा धम्की रूपमा अहानिकारक कुराहरू लेबल भनेर देखाउँछ, जो आफ्नो फिक्री थप गर्न सेवा गर्न सक्छन्. यी निष्कर्ष पत्रिका मा गत हप्ता प्रकाशित थिए वर्तमान जीवविज्ञान.

मनोवैज्ञानिक चिकित्सीय फिक्री धेरै प्रकारका पहिचान. सबै भन्दा साधारण सामान्यिकृत फिक्री विकार छ, वा GAD, जस्तै चिन्ता केही त्यहाँ जो मानिसहरू प्रायः धेरै चिन्तित वा चिन्तित हुँदा पनि यो देखिन्छ महसुस.

पूर्ण लेख पढ्नुहोस्

सम्बन्धित लेख