एप्पल गरेको वाच ब्याट्री शायद दिवस पछिल्लो हुँदैन

एक नयाँ रिपोर्ट एप्पल को लागि लक्ष्य छ सङ्केत 19 यसको पहिलो-पुस्ता smartwatch मा सामान्य-उपयोग ब्याट्री जीवनको घण्टा.