သင်ကသင်၏ဖုန်းအားသွင်းရန်သင့်ရဲ့ကို So​​cks ခုနှစ်တွင် pee ပါ့?

 

အင်္ဂလိပ်သုတေသီတစ်ဦးကအုပ်စုတစ်စုလျှပ်စစ်မီးသို့လူ့ဆီးဖွင့်ဖို့တစ်လမ်းရှာတွေ့ခဲ့သည်: with microbial fuel cells (MFCs) strapped to socks.

16979 0