tag ကိုမော်ကွန်း: Ethics

CRISPR: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DNA ကို '' အဆင့်မြှင့်တင် 'ဖို့ကောင်းတစ်ဦး idea က?

Crispr: is it a good idea to ‘upgrade’ our DNA?
နယူးမျိုးရိုးဗီဇ-editing နည်းပညာကိုအပြောင်းအလဲများဖြစ်စေသဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇရောဂါဖယ်ရှားပစ်ရန်အလားအလာရှိပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
ဒီ Share