သတင်းရေးသားခြင်းစက်ရုပ်

Robots writing the news
သတင်းရေးသားခြင်းစက်ရုပ် (ကနေတဆင့် CNN ကဗီဒီယို)

ဘရိုင်ယန် Stelter စက်ရုပ်တစ်ဦး LA က Times သတင်းစာသတင်းထောက်ယခုအပတ်ရုတ်တရက်ငလျင်၏သတင်းထုတ်ဝေရန်ကူညီပေးခဲ့ပုံကိုအပေါ်သတင်းပေးပို့.

Zemanta အားဖြင့် Enhanced