အစီရင်ခံစာ: ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မောင်းသူမဲ့ကား Build ဖို့ Google က

နည်းပညာဘလော့ဂ်ဂျက်စီကာ Lessin မှတစ်ဦးကအစီရင်ခံစာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မောင်းသူမဲ့ကားတည်ဆောက်ခြင်းအပေါ် Google ကအစီအစဉ်များကိုအကြံပြု.

 

Zemanta အားဖြင့် Enhanced