ယခင်ကအကြံအစည်ထက်လူ့စိတျလှုပျရှားမှုနည်း Complex

အဆိုပါသုတေသန, Glasgow တက္ကသိုလ်ကနေ, says that humans have just four basic emotions — that down from the six humans were believed to have.

21434 0