ဟက်ကာများသည်နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဆိုဒ်များတိုက်ခိုက်ကြ !

တစ်ဦးက ယူကရိန်း အုပ်စုအော့ဖ်လိုင်းစနေနေ့နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုယူတဲ့ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုအဘို့တာဝန်ကြွေးကြော်နေပါတယ်.

Zemanta အားဖြင့် Enhanced