ဤအ startup မဟာဗျူဟာများနှင့်အတူသင့်ရဲ့နှစ်သစ်ကူးဆုံးဖြတ်ချက်တွေ Hack

Hack your New Year’s resolutions with these startup strategies
ဤအ startup မဟာဗျူဟာများနှင့်အတူသင့်ရဲ့နှစ်သစ်ကူးဆုံးဖြတ်ချက်တွေ Hack (ကနေတဆင့် Pando Daily သတင်းစာ)

ဒီဇင်ဘာလတွင်မိုက်ကယ် Carney ခြင်းအားဖြင့် 31, 2013 လုပ်ငန်းရှင်များပုံမှန်အခြားလူများပြဿနာများအဖြစ်တွေ့မြင်သောအရာကိုယူနှင့်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများသို့သူတို့ကိုငါလှည့်အဘယ်သူသည်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော Tinker များမှာ. ပို့ချဖို့မြှုပ်နှံ "Startup စာမျက်နှာမှီ" ဟုခေါ်ပင်တစ် startup နည်းစနစ်ရှိပါတယ် ...

Zemanta အားဖြင့် Enhanced