အခွံမာစားသုံးဆီအသက်ကိုစောင့်ရနိုင်ပါသလား, ကင်ဆာအန္တရာယ်ကိုလျော့ချ

30 နှစ်ကြာလေ့လာမှုရလဒ်များတစ်နေ့လျှင်အခွံမာသီး၏လက်တဆုပ်စာစားခြင်းအသက်တာရှည်နှင့်နှလုံးရောဂါနှင့်ကင်ဆာရောဂါများ၏အန္တရာယ်များကိုဖြတ်စေခြင်းငှါ, အကြံပြု.