နောက်ထပ် Lotto Winner ချေးငွေ Fortune မဂ္ဂဇင်းကွတ်ကီး

Another Lotto Winner Credits Fortune Cookies
နောက်ထပ် Lotto Winner ချေးငွေ Fortune မဂ္ဂဇင်းကွတ်ကီး
(ကနေတဆင့် NewsLook)

ဗီဒီယိုသတင်း NewsLook အားဖြင့်ကံဇာတာမှ lotto နံပါတ်များထုတ်ယူခြင်း cookies တွေကို သစ်လမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်ဟန်. တစ်ဦးက San Jose အမြိုးသမီးထက်ပိုပြီးအနိုင်ရ $400,000 တစ်ဦးကံဇာတာ cookie ကိုမှနံပါတ်များကို အသုံးပြု..

Zemanta အားဖြင့် Enhanced