Koj yuav tso zis rau koj nkawm thom khwm los rau cov thawj tswj koj lub xov tooj?

 

A group of English researchers has found a way to turn human urine into electricity: with microbial fuel cells (MFCs) strapped to socks.

16865 0