World Trade Center stunts ua rau muaj kev txhawj txog kev ruaj ntseg

World Trade Center stunts trigger security concerns
World Trade Center stunts ua rau muaj kev txhawj txog kev ruaj ntseg (ntawm AFP)

Ib pab neeg uas daredevil parachutists thiab ib leeg tub hluas muaj triggered cov ntsi txog kev ruaj ntseg lax nyob New York rebuilt World Trade Center, tus emblem ntawm lub nroog resilience thiab daim ntawv rov ntxiv tom qab lub horrors ntawm 9/11. Nyob rau hauv qhov chaw uas ib fortnight, tshwm sim...

Enhanced by Zemanta