Tus 6 Chaw noj

The 6 Most Dangerous Foods

Txaij nim txaij siv dua 20 khiav hauj lwm rau cov zaub mov raug foob plaub xyoos, Bill Marler cias tsis noj tej yam khoom noj lawm.

Tus kws lij choj, uas yog litigating suits tiv thaiv Chipotle tom qab cov saw hlau E. kab mob norovirus coli thiab cov, tso tawm ib tsab xov xwm no rau ntawm phau ntawv Journal zaub mov rau hnub Saturday, outlining zaub mov nws yog txiav los ntawm nws kev noj haus.

Yeej muaj ntau tshaj $600 plhom rau cov neeg tau raug kab mob, Marler hais tias nws yaam puab paub convinced rau nws cov khoom noj uas tsis tsim nyog txog.

Ntawm no yog cov khoom noj uas ua kom ntshai no tej kws muaj txuj tshaj.

Nyeem tsab xov xwm tas nrho..