Sib ntsoo davhlau San Francisco:

Sib ntsoo davhlau San Francisco: Boeing 777 sib ntsoo lands nyob San Francisco lub tshav dav hlau (YEES DUAB, YEES DUAB) (ntawm Baltimore News Journal)

Ib lub davhlau Asiana Airlines muaj crash-landed rau San Francisco lub tshav dav hlau. Tsis tam sim ntawd tau paub hais tias muaj tej kev raug mob, Txawm tias cov timkhawv ceeb toom tias feem coob uas xam nrog zoo li yog lawv xav tshuaj. Tsoom fwv teb chaws Aviation Administration spokeswoman Lynn Lunsford...

Enhanced by Zemanta
34131 0