Samsung muaj txog $1. 25m nqi zog lauj kaub rau Tizen wearables developers

Samsung offers up $1.25m prize pot for Tizen wearables developers
Samsung muaj txog $1. 25m nqi zog lauj kaub rau Tizen wearables developers (ntawm Lub Inquirer)

SAMSUNG HAS txhaj ib Galaxy iav App sib tw nyiam tsim tawm txaus siab rau qhov nws Tizen mobile operating system. Raws li daim ntawv tshaj tawm ntawm nws lub website tsim tawm, tus neeg loj heev Korean Radon muaj tshaj ib tag nrho yog $1. 25m hauv prizes thiab hais tias...

Enhanced by Zemanta

Yam khoom